Linstad familieklinikk

Familieterapeut
Lars J. Linstad

 
 
 
Forsiden
Familieterapi
Parterapi
Enkeltsamtale
Terapeuten
 
Om terapeuten

Min grunnutdanning er sosionom. Jeg har videreutdanning innen psykisk helsearbeid i tillegg til å være spesialist innen barn og ungdoms psykiske helse. I tillegg til dette har jeg utdanning som familieterapeut og er FO-godkjent veileder og coach.

Jeg har erfaring fra kommunal barneverntjeneste, fra rus/psykiatri feltet, fra psykiatrisk sykehus, arbeid med barn og unges psykiske helse samt som familieterapeut.

De utfordringene familier, par eller enkeltpersoner møter i det daglige vokser seg sjelden større grunnet en enkelt årsak. Tanken om at individers velferd er basert på biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er et viktig perspektiv jeg tenker og handler ut i fra når jeg snakker med klienter. Ofte kommer problemet «snikende» uten at man klarer å oppfatte det før det blir for sent å gjøre noe med. Små skritt i riktig retning kan føre til større forandringer. Det å klare å utvide ens eget og andres perspektiv når ny informasjon blir tilført «systemet» man tilhører kan være godt å få hjelp til av en objektiv tredjeperson.

Medlem av Norsk Forening for Familieterapi (NFFT).

Registrert i enhetsregisteret, orgnr: 911 887 460 Linstad familieklinikk.