Linstad familieklinikk

Familieterapeut
Lars J. Linstad

 
 
 
Forsiden
Familieterapi
Parterapi
Enkeltsamtale
Terapeuten
 
Parterapi

Av og til føles dagene tunge og ensformige. I slike stunder kan det være vanskelig å se partneren i lys av det gode man har sammen. Kanskje er ikke følelsene som de skal eller man ikke klarer opprettholde den gode kommunikasjonen man en gang følte man hadde. Opplevelser av å ikke komme videre fordi samtalene er gått i stå kan lede til tanker om skilsmisse. I slike stunder kan det være fornuftig å ta kontakt med en objektiv tredjepart som kan bidra til at alle kan arbeide mot samme mål og innta felles standpunkter om hvor man skal begynne.