Linstad familieklinikk

Familieterapeut
Lars J. Linstad

 
 
 
Forsiden
Familieterapi
Parterapi
Enkeltsamtale
Terapeuten
 
Enkeltsamtale

Ofte kan det å ha en samtalepartner om det man opplever vanskelig være nyttig.

Å ha en samtalepartner som kan bidra med eventuelle råd og veiledning, samt informasjon om rettigheter for å komme seg videre i livet.

Linstad familieklinikk kan bidra med å lytte, veilede og være en støttepartner i krevende og utfordrende perioder i livet.