Linstad familieklinikk

Familieterapeut
Lars J. Linstad

 
 
 
Forsiden
Familieterapi
Parterapi
Enkeltsamtale
Terapeuten
 
Velkommen til Linstad familieklinikk!


Dessverre strekker ikke tiden til lenger. Dette betyr at Linstad Familieklinikk dessverre ser nødt til å ta en pause fra driften på ubestemt tid f.o.m 01.10.2016.

Mvh Linstad Familieklinikk
Lars J. Linstad


Familieterapi med barnefamilier som sliter med fastlåste samhandlingsmønstre de selv ikke klarer bryte ut av, uklare rammer, uenighet om barneoppdragelsen eller manglende kommunikasjon.

Parterapi til par der rammene er utrygge, der samtalen er gått i stå, der det samme kommunikasjons-mønsteret går igjen uten at ting blir bedre, at følelsene overfor den andre blir svekket eller tanker om skilsmisse melder seg.

Enkeltsamtaler til personer som på en eller annen måte ikke lenger klarer å håndtere hverdagen. Jobb, venner, familie og andre har forventninger til hva man skal mestre, og hvordan man skal møte hverdagen. Problemet blir ikke mindre selv om man ønsker å gjøre noe med situasjonen. Det kan da være nyttig å ha en profesjonell samtalepartner som forstår og kan hjelpe med å bryte dette mønsteret.